ข้อมูลโรงเรียน

     
     
     
     
จำนวนครู  17  คน  จำนวนนักเรียน  232  คน